کانون ارزیابی و توسعه
کانون ارزیابی و توسعه

ارتقای بهره وری سرمایه انسانی که در گرو شناسایی کارکنان کلیدی، استعدادها، شناخت شایستگی‌های آنان و به کارگماری صحیح افراد در جای مناسب می باشد، یکی از چالش ‏های اصلی حوزه ی مدیریت منابع انسانی است که سال‏ هاست مورد توجه جوامع علمی توسعه یافته قرارگرفته است. این مهم از طریق کانون های ارزیابی و توسعه به شکلی اثربخش و مطمئن قابل انجام است.

سازمان­ها، به عنوان بخشی از کانون­ های ارزیابی، برای قطع ارتباط از روال روزمره، ایجاد تعهد شغلی و افزایش خودآگاهی، کارمندان را به طور انتخابی به یک محل خارج از محدوده دفتر می فرستند. شرکت کنندگان چندین فعالیت از قبیل نقش آفرینی، بحث های گروهی، مصاحبه های رفتاری و ارائه انگیزه تجاری را انجام می دهند. در همین حال، ارزیاب های باتجربه شرکت کنندگان را از نظر رفتار نشان دهنده آنها مورد مشاهده و ارزیابی قرار می دهند. در پایان هر فعالیت، ارزیاب ها مشاهدات خود را مقایسه می کنند و درباره عملکرد هر شرکت کننده به بحث می پردازند. هنگامی که آنها در مورد عملکرد فردی به توافق رسیدند، یک گزارش دستی تهیه می کنند که شرکت کنندگان براساس آن، بازخورد یک به یک دریافت می کنند.

با توجه به ریسک بالا و هزینه های مربوطه، کانون­های ارزیابی حضوری برای همه سطوح شغلی راه اندازی نمی شوند. آنها برای مدیران ارشد، مدیران عامل و مشاغلی از این دست به بهترین وجه مناسب هستند. همچنین، از آنجا که این روش باعث ایجاد ناراحتی قابل توجهی در مدیریت تدارکات می شود، استفاده از این رویکرد توصیه نمی گردد.

کانون ارزیابی (Assessment centre) اشاره به یک موقعیت مکانی ندارد ، بلکه به فرآیندی گفته می شود که به عنوان بخشی از فرآیند به کارگماری (جذب و استخدام) و یا برای ارتقا سطح داخلی و توسعه کارکنان توسط سازمان ها برای ارزیابی کارکنان به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
مرکز ارزیابی بر روی مجموعه ای از تمرینات یا ابزار های متنوع تمرکز دارد که برای شبیه سازی جنبه های مختلف محیط کار طراحی شده اند.

به احتمال زیاد در نقاط حساس زندگی حرفه ای خود با یک کانون ارزیابی روبرو خواهید شد. برای نمونه:

  • به عنوان یک فارغ التحصیل که متقاضی نخستین کار واقعی خود هستید.
  • وقتی از یک نقش نظارتی به یک نقش مدیریتی ارتقا پیدا میکنید.
  • هنگامی که خواهان یک جایگاه شغلی در هیئت مدیره هستید.

وجود عناصر کلیدی متعدد در ساختار کانون های ارزیابی، روایی و پایایی بالای این روش را به خوبی اثبات می کند.

خدمات کانون ارزیابی و توسعه

خدمات ما

طراحی و تدوین مدل های شایستگی‌ مدیران ارشد، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل؛
طراحی ابزارهای ارزیابی معتبر بر اساس استانداردهای علمی روز دنیا؛
استقرار کانون‌های ارزیابی و توسعه جهت سنجش و ارزیابی مدل‌های شایستگی اختصاصی و عمومی مدیران؛
سنجش سطح توانایی‌های مدیریتی یا رهبری شرکت کنندگان برای انتصاب ها یا گزینش در مشاغل مدیریتی؛
ارزیابی توانمندی‌های مدیریتی شرکت کنندگان برای ارتقا به سمت‌های بالاتر؛
شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود منابع انسانی سازمان و تدوین و اجرای برنامه توسعه فردی؛
ارائه پیشنهادات لازم در مورد نحوه توسعه و آموزش مهارت‌های مدیریتی شرکت کنندگان؛
ارائه مشاوره حرفه‌ای به شرکت کنندگان در خصوص حرفه یا کار راهه شغلی؛
تجزیه و تحلیل مشاغل و تهیه شرح شغل برای سازمان ها، دستگاه و صنایع
طراحی نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد مدیران ارشد، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل؛
برگزاری دوره تربیت ارزیاب در دو سطح مقدماتی و حرفه‌ای به صورت حضوری و مجازی.

به خبرنامه های ما بپیوندید

با عضویت در خبرنامه منابع انسانی به روز باشید.

© 2021