جذب و استخدام نیروی انسانی

ما استعدادها را می شناسیم

خدمات مشاوره جذب و استخدام نیروی انسانی یکی از خدمات ویژه سامانه جامع مدیریت منابع انسانی در ایران می باشد. افراد برای موفقیت در کسب و کار بسیار مهم هستند. مهارت ها و شایستگی های آنها موفقیت را تقویت می کند. اقدامات و نگرش های آنها شهرت کارفرما را شکل می دهد و محیطی را ایجاد می کند که باعث رشد می شود. و در حالی که یافتن و شروع یک شغل جدید اغلب اوقات استرس زا در حرفه یک حرفه ای است، رابطه کارفرمای مناسب فرصت هایی را برای توسعه مهارت ها، پیشرفت شغلی و تغییر زندگی ارائه می دهد.

در گروه سامانه جامع مدیریت منابع انسانی، ما فضیلت هدف خود را برای تطبیق استعدادهای بزرگ با فرصت‌های عالی تشخیص می‌دهیم. و ما متعهد به کمک به سازمان‌ها برای کسب استعداد در یک چشم‌انداز استخدام در حال تکامل هستیم، جایی که مهارت‌ها، استراتژی‌های کسب، و ماهیت نحوه انجام کار همچنان در حال تغییر هستند.

شناسایی، جذب و انتخاب نیروی متخصص و سازگار با فرهنگ‌سازمانی از اهمیت زیادی برای کسب‌وکارها برخوردار است. کلیه فرایندهای لازم برای رسیدن به این مقصود از نیازسنجی، تعریف شغل و تنظیم سلسله‌مراتب سازمانی گرفته تا ارزیابی رزومه و مصاحبه با کاندیداها در این خدمت موردتوجه قرار می‌گیرند.

مدیریت ریسک استخدام، جذب بهترین‌های بازار کار و بسترسازی برای یک رابطه بلندمدت در عین محافظت از انعطاف‌پذیری سازمان ازجمله منافع برخورداری از یک ساختار اصولی برای استخدام می‌باشند.

جزئیات خدمت

خدمات مشاوره جذب نیروی انسانی ط شامل چه مواردی است؟

 1. نیازسنجی نیروی کار لازم
 2. تنظیم اسناد شرح شغل
 3. تدوین راهبرد جذب کاندیدای مناسب
 4. طراحی فرایندهای بررسی اولیه
 5. طراحی فرایندهای مصاحبه
 6. طراحی سازوکارهای گزینش
 7. تحقیق و بررسی در خصوص سوابق
 8. تدوین راهبرد مذاکره حقوق و دستمزد
 9. تنظیم قرارداد استخدام
 10. هماهنگ‌سازی ورودی‌های جدید

 

رفع موانع و چالش‌های سازمانی

با استفاده از این سرویس می‌توان ریسک‌های زیر را تحت پوشش قرار داد

 • محدودیت در جذب کاندیداهای باکیفیت برای تصدی شغل
 • مدنظر قرار ندادن الزامات خاص در فراخوان
 • نداشتن فرایندهای لازم برای ارزیابی اصولی افراد
 • طولانی شدن فرایند استخدام
 • همسو نبودن نیروی انسانی جدید با فرهنگ‌سازمانی
 • نرخ پایین بازگشت سرمایه استخدامی

جذب و استخدام نیروی انسانی فرآیندی است که در آن کارکنان مناسب که با شغل، کارکنان و شرکت تناسب دارند به عضویت سازمان درمی‌آیند. این مرحله در نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی یکی از بخش‌های گزینش نیروی انسانی است و بعد از مرحله کارمندیابی شروع می‌شود.

سازمان‌ها می‌کوشند تا با تعریف درست شغل، شایستگی‌های شغلی و فرهنگ سازمانی کاندیدهای بهتری را برای یک عنوان شغلی بیابند. این مقوله البته کاری دشوار است و نیازمند گروهی متخصص و روش‌های مناسب است. موفق ترین شرکت‌ها آنهایی هستند که همیشه صفی از کاندیدهای مناسب برای فرصت‌های شغلی مختلف در شرکت دارند. این شرکت‌ها برای یک عنوان شغلی در داخل و خارج شرکت می‌توانند سریع اقدام کنند. هر چقدر شرکت‌ها در صنعت خود شناخته شده تر باشند، تعداد بیشتری از کاندیدهای مناسب در اختیار دارند.

سرمایه انسانی هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند. جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود. این چالش، خود سبب ساز ایجاد فرآیندی مهم جهت شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو گردیده است. در این راستا جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام از مباحث اصلی مدیریت منابع انسانی است.

فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی

گام‌های مختلف جذب و استخدام نیروی انسانی عبارتند از:

 • اعلام نیاز نیروی انسانی واحدهای مختلف گروه
 • اعلام نیاز واحدهای متقاضی نیرو در شرکت‌ها و مراکز تابعه
 • تایید حوزه منابع انسانی آن شرکت و یا مرکز بر مبنای تطبیق نیاز اعلام شده با نمودار سازمانی
 • اعلام نیاز به تامین نیروی انسانی به معاونت منابع انسانی

 

کارمندیابی

این فعالیت‌ از وظایف اداره جذب و تامین نیروی انسانی محسوب شده و با توجه به نیازهای فعلی و آتی گروه صورت می‌گیرد.

 • اعلام رشته‌های مورد نیاز از طریق سایت اینترنتی جذب و استخدام
 • درج آگهی استخدام در روزنامه‌های کثیرالانتشار، وب سایت های معتبر و…
 • نصب آگهی در دانشگاه‌های معتبر
 • معرفی افراد توسط کارکنان گروه
 • ثبت اطلاعات متقاضیان در بانک اطلاعاتی مربوطه
 • شناسایی افراد حائز شرایط عمومی و توانمند

 

حضور داوطلب

 • دعوت تلفنی از متقاضی اسـتخدام (پس از تطبیـق شرایط اولیه)
 • تکمیل فرم همکاری توسط متقاضی
 • انجام آزمون شخصیت به منظور ارزیابی تناسب شخصیت
 • تشکیل جلسه کمیته تخصصی تأمین نیروی انسانی با حضور متقاضی
 • انجام مصاحبه عمومی و تخصصی
 • پس از پایان مصاحبه نتایج مورد بررسی قرار گرفته و اولویت‌ها مشخص می‌گردند.

انجام تحقیق و ارزیابی

به منظور حصول اطمینان از شناخت حاصل شده از داوطلب در مصاحبه‌های استخدامی، بررسی‌ها و تحقیقات از آشنایان و معرفین متقاضی شغل در خصوص سوابق و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری فرد بعمل می‌آید.

اخذ مجوز استخدام

پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل استخدامی فوق و تأیید کمیته تخصصی تأمین نیروی انسانی، مدیران عامل شرکت‌ها و مراکز تابعه، مدیریت جذب و تامین نیروی انسانی، معاون منابع انسانی و در نهایت مدیرعامل گروه، متقاضی به واحد درخواست کننده نیرو معرفی می‌گردد. در نهایت قرارداد همکاری کلیه افراد پذیرفته شده منعقد می‌شود.