یکی از مواردمورد نیاز مدیران، مصاحبه علمی و تخصصی از مدیران برای ارتقا یا تنزیل، جذب و استخدام و… می باشد. برای سنجش شایستگی علمی از متخصصان رشته های مرتبط که در زمینه شغلی دارای مدارک دانشگاهی و نیز تجربه کارشناسی و مدیریتی در شغل مرتبط برای تناسب علمی شغل و شاغل می باشد.

تیم تخصص مصاحبه گران علمی و تخصص گروه مدیریت منابع انسانی این بخش را برای شما انجام می دهند.

مصاحبه های علمی و تخصص مدیریت عامل، مدیران ارشد، مدیریت کارخانه و مدیر تولید …

مصاحبه های علمی و تخصص مدیریت منابع انسانی و گرایش های مرتبط اعم از جذب و استخدام، مدیر اداری و کارگزینی …

مصاحبه های علمی و تخصص مدیریت بازاریابی و گرایش های مرتبط اعم از مدیریت فروش، مدیریت برندینگ، دیجیتال برندینگ، کارشناس محتوی و…

مصاحبه های علمی و تخصص مدیران مالی و سرمایه گذاری و گرایش های مرتبط اعم از مدیریت حسابداری، حسابرسی داخلی، حسابدار، کارشناس مالیاتی و…

مصاحبه های علمی و تخصص مدیریت بازرگانی و گرایش های مرتبط اعم از مدیریت خرید، مدیریت صادارات و واردات و…

به خبرنامه های ما بپیوندید

با عضویت در خبرنامه منابع انسانی به روز باشید.

© 2021