استاندارد سازی مدیریت منابع انسانی

استاندارد و استانداردسازی منابع انسانی از جمله فرآیند های مهم و ضروری برای توسعه پایدار صنایع و فناوری ‌های مختلف به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی به شمار می روند که تدوین و پیاده ‌سازی آنها، امری حیاتی در جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف است.

گروه مدیریت منابع انسانی با نیروهای متخصص در حوزه توسعه سازمانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مشاوران ارشد توسعه کسب و کار و… آمادگی دارد تا در جهت بهبود فرآیندهای منابع انسانی این مهم را در سازمان های مختلف طراحی و اجرا نماید.

استاندارد و استانداردسازی از جمله فرآیند های مهم و ضروری برای توسعه پایدار صنایع و فناوری ‌های مختلف به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی به شمار می روند که تدوین و پیاده ‌سازی آنها، امری حیاتی در جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف است.

استاندارد در لغت ، معنی جامعی دارد. داشتن نظم و مطابق قانون بودن از معانی این کلمه هستند. مفهوم استاندارد ، تعیین کیفیت مناسب پذیرفته شده و توافقی برای هر کالا و یا خدمات یک شرکت در مقیاس جهانی می باشد. درواقع تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات در حیطه استاندارد سازی قرار می گیرد که به منظور رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت و برای حصول اطمینان مصرف کننده انجام می پذیرد. به سازمان هایی که بر کیفیت کالاها نظارت می کنند، سازمان استاندارد گفته می شود که انواع و اسامی مختلفی دارند. ایزو ISO یکی از همین سازمانها در سطح بین المللی است که 157 عضو دارد.

اگر بخواهیم ایزو را در یک کلمه معنی کنیم، ایزو یعنی نظم. ولی نکته پر اهمیت در امر استاندارد سازی فلسفه فعالیت و فرآیند استاندارد در سازمان ها می باشد که نکته زیرساخت هر سازمان است. بر این اساس سازمان‌هایی که نظم بیشتری دارند، راحت‌تر می‌توانند به سمت استاندارد سازی بروند. در ویرایش‌های جدید استاندارد، تفکر مبتنی بر ریسک و فرصت تاکید شده است. اگر مشکلات سازمان‌ها را ریشه‌یابی کنید، دلیل اصلی اکثر آن‌ها این است که در ابتدای کار یا در ابتدای شروع پروژه، ریسک‌های مرتبط با فرایندهای آن را شناسایی کرده‌اند و این باعث پدیدآوردن مشکلات بعدی در سازمان هاست.

استانداردهای مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های اصلی همه مدیران ارشد سازمان هاست و برای مدیریت مؤثر منابع انسانی انواع روش ها به کار گرفته می شود تا بهره وری منابع انسانی ارتقا یابد ، کوچک سازی، باز آرایی و مهندسی ساختار سازمان، مهندسی مجدد فرآیند ها، مدیریت دانش، برنامه های مشارکت کارکنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند باخور، طراحی شغل، گردش شغلی ، کارتیمی، کار انعطاف ناپذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزشی ، منیتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک ها و روش هایی هستند که برای اثر بخشی مدیریت منابع انسانی به کار می روند. ولی یکی از نقاط ضعف سازمان ها در این زمینه، عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم برای به کاربردن این تکنیک ها و سیستم هاست.

هیأت بهره وری و استانداردهای سنگاپور به منظور قوت بخشیدن به زیر ساختار توسعه نیروی انسانی سازمان ها و افزایش رقابتی شدن آن ها، استاندارد توسعه منابع انسانی را در دسامبر سال ۱۹۹۷ تدوین کرد. این استاندارد به عنوان نشانه ای برای برتری، موجب شهرت سازمانی می شود که در زمینه نیروی انسانی خود سرمایه گذاری می کند. این ابتکار عمل به سازمان ها یک فرآیند نظام مند برای بازبینی رویه های توسعه منابع انسانی به منظور تحقق بهتر نتایج کسب و کار پیشنهاد می دهد.

استاندارد توسعه نیروی انسانی نیز از پذیرش یک استراتژی نیروی انسانی برای رقابتی شدن طرفداری می کند. یعنی یک رویکرد جامع که فعالیت های توسعه نیروی انسانی را در مسیر تحقق اهداف کسب و کار قرار می دهد. این استاندارد که به مدل های آمریکایی و بریتانیایی در زمینه تعالی نیروی انسانی توجه داشته است. فعالیت های متنوع توسعه نیروی انسانی را در چارچوب یک فرآیند سه مرحله ای ـ تعهد، اجرا و پی گیری ـ تلفیق و با اهداف کسب و کار پیوند می دهد (موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی،۱۳۸۸: ۳۵۳).

استاندارد توسعه منابع انسانی، مشتریان فهیم و دانا را جذب می کند و به دنبال رضایت مشتری، عملکرد تجاری بهتر، سودآوری بیشتر سرمایه و بهره وری بالاتر می باشد . سازمان های دارای ساز و کارهای توسعه کارکنان توان جذب بهترین مشتریان و کارکنان را دارا بوده و توان رقابتی خوبی به دست می آورند. کارکنان، سازمان های دارای استاندارد توسعه منابع انسانی، انگیزه بسیار بالایی داشته و از رضایت شغلی خوبی برخوردارند، در کسب و کار مشارکت بیشتری دارند، از روحیه مطلوبی برخوردارند و میزان وفاداری آن ها به کار و سازمان قابل تحسین است(موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی،۱۳۸۸: ۳۵۷).

به خبرنامه های ما بپیوندید

با عضویت در خبرنامه منابع انسانی به روز باشید.

© 2021